Сградни инженерни мрежи и инсталации

На домовете и работните места се пада близо половината от общата консумация на енергия на обществото. Същевременно, комфортната околна среда е важен фактор както у дома, така и на работа.

Консултантите по сградни инженерни мрежи и инсталации на Sweco предлагат решения за безопасни и удобни сгради, които отговарят на строгите съвременни критерии за енергийна ефективност.

Предлаганите услуги са разнообразни и включват от консултации, планиране и проектиране до контрол и строителен надзор на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, ВиК, електрически и телекомуникационни инсталации и противопожарни системи и системна интеграция.