Промишлено строителство

Sweco предлага общи решения, съобразени с изискванията на клиентите, за всякакви типове технически инвестиции в промишления сектор. Нашите услуги по промишлено строителство повишават конкурентната способност на клиентите ни и подпомагат основните им производствени дейности. Ключов фактор за успеха е близкият диалог относно бизнеса на клиента.

Нашите инженери участват в инвестиционни проекти в преработвателната промишленост, производството на електроенергия, миннодобивната индустрия, промишленото производство и морското дело. Широката гама от услуги включва всичко, от консултантски инженерни услуги до планиране и проектиране и управление на проектите.