Share
Направи запитване !!!

Енергоснабдителни системи

Богатият експертен опит на Sweco в услугите от енергийната сфера обхваща всички звена от енергоснабдителната верига - от производството до разпределението и потреблението.

Целта ни е да помогнем на нашите клиенти да изградят безопасно, икономично и екологично устойчиво енергоснабдяване. Sweco е пионер в намирането на иновационни решения, ограничаващи употребата на полезни изкопаеми горива.

Ние предлагаме също така решения, доразвиващи и подобряващи традиционните типове енергийни инсталации.