Архитектура и градоустройство

Sweco създава архитектура за устойчиво общество и допринася за качествена околна среда, в която хората могат да живеят, работят, учат, да се забавляват и възстановяват.

Sweco разполага с възможности в интериорния дизайн, ландшафтната архитектура, градоустройството, социално-икономическото подпомагане и анализа на последствията.

Услугите на фирмата включват също така модерна визуализация, устойчиво развитие и стратегически анализ. Тази широкообхватна експертиза улеснява интердисциплинарната координация и е от ключово значение за успех при големи и комплексни поръчки.