За нас

Фирмата се занимава с производство на мляко и млечни продукти. От 2000 год. до момента фирмата се развива успешно, като е увеличила численият състав на персонала до петдесет човека. 
Продукцията с марка “РОДОПЕЯ” е позната и търсена, както в района, така и в цялата страна. Закупeна е производствената и административната сграда на бившото млекопреработвателно предприятие “СЕРДИКА”. Разполага с добър машинен парк за производствена дейност. Производството и реализацията са ритмични, което помага за добрата работа на фирмата.

Тя е една от най – успелите фирми в града и един от най- големите данъкоплатци, отличаващ се с коректност и точност в плащанията си.

Персонал на фирмата се състои от 50 човека, заемащи следните длъжности:
 
1. Помощник по управление 1 човек
2. Счетоводител 1 човек
3. Секретар 1 човек
4. Технолог 1 човек
5. Лаборант 1 човек
6. Механик 1 човек
7. Пазач 1 човек
8. Хигиенист 2 човека
9. Товарачи 2 човека
10. Шофьори 6 човека
11. Квалифицирани работници 32 човека
12. Готвач 1 човек

Фирма “РОДОПЕЯ – БЕЛЕВ” ЕООД, град Смолян, има за цел да увеличава производството и асортимента на своите продукти. Стремежът е откриване на нови пазари в страната и чужбина. Притежава лиценз за износ.