Share
Направи запитване !!!

За нас

„Родопа Трейс” ЕАД е малка, но динамична фирма с устойчиво развитие.

Дружеството работи на територията на Централните Родопи и дейността й е концентрирана в изпълнение на инфраструктурни проекти, стоителство и поддържака на пътища.

Дружеството е ангажирано с дейностите по текущо и зимнно поддържане на общинска и републиканската пътна мрежа в региона на Южна България.