За нас

Кои сме ние

“Родина-Хасково” АД е създадена през 1947 г. Ние и нашите сътрудници имаме дългогодишен опит в производството на машини и съоръжения за хранителната промишленост.

Реализирали сме множество проекти в страната и чужбина и сме носители на 12 Златни отличия от международни панаири, “ЗЛАТЕН ЛЪВ” и World Quality Commitment”.

С какво се занимаваме

Основния предмет на дейност на фирмата е проекто-конструкторска, производствена, монтажна и сервизна дейност в страната и чужбина в областта на хранителната индустрия.

Слънцето никога не залязва над зоната на нашите досегашни доставки, разпростираща се на изток от Камчатка, на запад до Чили. Нашата продукция намира приложение във винарската, пивната, млеко- и месо-преработвателната промишленост, както и в други отрасли, свързани с хранително-вкусовия сектор.

Какво правим по-добре от всички?

Нашите изделия не отстъпват по производителност и качество на внасяните от реномирани фирми. Вие ще спечелите от минимално време за доставка, монтаж и пуск.
Дългогодишния ни опит ни позволява да изпълняваме задачите си в кратки срокове на оптимална цена и да избягваме “подводните камъни”, невидими за други.

За фирмата и нашите партньори

Произвеждаме машини и съоръжения за хранително-вкусовата индустрия. Ние можем, с помощта на водещи специалисти, да разработваме и доставяме комплексни предприятия, съобразени със стандартите на страната и Европейския съюз.

Опита ни в България е значителен, натрупан през многобройните години работа, а пазарите ни се разпростират както в близки, така и в по-далечни дестинации. Работили сме, работим и ще продължаваме да работим усилено както за Източна, така и за Средна и Западна Европа. Нашата продукция намира мястото си в производствата на малки, средни и големи предприятия в много страни: Румъния, Турция, Сърбия, Македония, Гърция, Хърватска, Украйна, Русия, Грузия, Армения, Словакия, Германия, Италия, Белгия, Франция, и други.

Ние можем да ви помогнем!

В реорганизацията на съществуващото производство или в изграждането на нови обекти, консултации, пълно работно проектиране, изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, директна доставка на машини и съоръжения от реномирани европейски производители.