Share
Направи запитване !!!

За нас

Ремеко ООД е българо-шведска търговска фирма създадена през 2000 г. със седалище в гр. София.

Ремеко ООД е правоприемник на Търговското Представителство на шведската компания REMECO Trading AB за територията на България.

Ние сме представители за България на водещи компании от Европа и САЩ, като някои от тях са

ELKEM ASA - Норвегия, REFRATECHNIK GMBH - Германия, BOEHM & LANGE - Австрия, SILICON - Холандия, MARTIN ENGINEERING - САЩ, VÍTKOVICE CYLINDERS A.S. - Чехия, ALLIED MINERAL PRODUCTS - САЩ, KEMCRYSTAL - Румъния, KEMIRA - Финландия, BIOTECH/BORREGAARD - Австрия/Норвегия, ERIEZ MAGNETICS - САЩ, INDUCTOTHERM - САЩ/Турция, CALDERYS - Австрия, ERVIN - Великобритания, AFFIVAL - Франция, UNIFRAX - Франция, SAAR METAL - Германия, HUNDT AND WEBER - Германия и др.

Ние предлагаме на нашите клиенти високотехнологични материали и продукти, технически решения и консултации свързани с техните конкретни необходимости и изисквания.

Ние развиваме нашата дейност в следните области на промишлеността:

  • Металургия;
  • Енергетика, включително АЕЦ Козлодуй;
  • Циментова промишленост;
  • Минна промишленост;
  • Екология, в частност пречистване на питейни и отпадни води
Разполагаме с два собствени склада, от където разпределяме внасяните от нас продукти и материали. Първият е разположен в кв. Казичене, гр. София, а втория в с. Антимово, област Видин. Те са оборудвани с товаро-разтоварна техника и работен персонал. Това улеснява значително снабдяването на нашите клиенти с необходимите им продукти и материали и облекчава работата им.

В Ремеко ООД работят около 12 човека.

Ние имаме богат професионален опит в различни области, който основно се дължи на изключително добрите контакти с нашите международни и български партньори, финансовата стабилност и дългогодишното сътрудничество. Надяваме се и за в бъдеще да запазим и постигнем по-добри резултати като задоволяваме максимално нуждите и потребностите на нашите клиенти.