Share
Направи запитване !!!

За нас

РДГ - Кърджали заема югоизточната част на България-Източните Родопи и части от Тракийската равнина и Сакар планина.

Обща площта на РДГ Кърджали е 8043 км2, което представлява 7.3% от територията на Р България. Горския фонд от площта на РДГ е 361 100 ха. Средния запас на хектар е 98 м3. Недържавни гори са 19.02% от общата площ на горския фонд в Дирекцията.

РДГ се ръководи от Директор и двама Зам. Директори. Дирекцията е разделена Административно на две Дирекции: Обща и Специализирана Администрации, в които работят общо 11 експерти – държавни служители, и 25 служители на трудови договори.