Нумизматика

  • Нумизматика

КОЛЕКЦИЯ „НУМИЗМАТИКА”

Регионалният исторически музей в град Шумен е сред малкото имащи обособен нумизматичен отдел. Това отделяне става още през 1902 г., когато е учредено Шуменското археологическо дружество. Още тогава неговият пръв уредник Рафаил Попов описва наличния инвентар в два отдела: Разни и Нумизматика.

Официално отделът е обособен през 1978 г. и оттогава до днес колекцията, съхраняваща се в него заема водещо място в структурата на шуменския музей. Нумизматичната колекция днес наброява над 15 600 инвентарни единици (единични и колективни). Богатството на нумизматичния отдел се проявява в обособените вътре в него колекции от: екзагии, оловни пломби, фурета, златни монети, както и двете най-представителни - колекцията с печати и нумизматичните „Васил Хараланов” и „Ангел Радушев”.

  • Печати

КОЛЕКЦИЯ „СФРАГИСТИКА” - Печати

За начало на сфрагистичната колекция може да се приемат инвентираните от д-р Хараланов през 1932 г. два уникални сфрагистични паметника - бронзовата матрица на цар Петър І намерена в Плиска (1926 г.) и на цар Мичо Асен, произхождаща от Калето до село Могила, Шуменско (1932 г.). Шуменската колекция от печати, със своите близо 900 екз., заема водещо място в страната.

В Шумен е акумулирано най-голямото количество печати на Средновековна България – 110 екземпляра. Единствено в шуменската колекция се съхраняват и 4 уникални бронзови матрици за восъчни отпечатъци. Три от тях принадлежат на българските царе Петър І, Мичо Асен, Йоан Александър, а четвъртата се свързва с каталанския благородник Бернар са Гуардия пребивавал в средновековния Шумен през първата половина на ХІV в. Освен моливдовули и бронзови матрици, колекцията съдържа и технологични материали съпътстващи процеса на подпечатване и скрепяване на кореспонденцията – оловни ядра, върху които са нанасяни отпечатъците от булотирионите и един бронзов калъп за тяхното отливане.

Хронологическите рамки на шуменската колекция обхващат периода от V в. до ХІХ в. Най-голямо е количеството на византийските печати, следвано от българските, известно количество късноантични, западноевропейски търговски и османски пломби. Най-стойностните печати могат да бъдат видени в трезора на музея, зала “Съкровищница”, където са експонирани по един необичайно атрактивен начин. Сфрагистичната колекция на РИМ-Шумен бе публикувана през 2007 г. в „Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical Museum of Shumen. Shumen”.

  • Хараланов

КОЛЕКЦИЯ „Д-Р ВАСИЛ ХАРАЛАНОВ”

Регионалният исторически музей в град Шумен е сред малкото имащи обособен нумизматичен отдел. Това отделяне става още през 1902 г., когато е учредено Шуменското археологическо дружество. Още тогава неговият пръв уредник Рафаил Попов описва наличния инвентар в два отдела: Разни и Нумизматика. Официално отделът е обособен през 1978 г. и оттогава до днес колекцията, съхраняваща се в него заема водещо място в структурата на шуменския музей.

Нумизматичната колекция днес наброява над 15 600 инвентарни единици (единични и колективни). Богатството на нумизматичния отдел се проявява в обособените вътре в него колекции от: екзагии, оловни пломби, фурета, златни монети, както и двете най-представителни - колекцията с печати и нумизматичните „Васил Хараланов” и „Ангел Радушев”.През 1971 г. най-големият български колекционер на монети – д-р Васил Хараланов дарява колекцията си на Историческия музей в своя роден град. Общият брой на дарените от него в Шуменския музей монети е 8320 екз. – както единични екземпляри, така и колективни находки или части от такива. Повечето монети са редки и с много добро качество – показатели, характеризиращи най-добрите колекции. След смъртта му в музея постъпиха още материали, дарени от неговите наследници – средновековни монети, археологически и етнографски материали, лични вещи.

И днес с особено висока научна стойност си остават публикуваната от самия него бронзова матрица с изображение на двуглав орел от Шуменската крепост и златният пръстен-печат на Хриз. Едно от желанията на дарителя е колекцията да бъде изложена в Шуменския музей. Това стана през 1998 г., когато бе открита зала “Съкровищница”, в която е експонирана елитната част от колекция “Васил Хараланов”. През 2003 г. бе издаден и Каталог на монетите от зала “Съкровищница”, с което на практика тези монети бяха и публикувани.

Пълната научна обработка и публикация на нумизматична колекция “Васил Хараланов” тепърва предстои. Монетите най-общо могат да бъдат класифицирани в няколко подгрупи: Антични (в т.ч. домонетни форми, Персия, Гърция, Тракия, Македония) - 1976 екз. Римски (републикански, императорски, провинциални) – 3607 екз. Средновековни (Византия, България, Сърбия, Османска империя-ХІV-ХV в.) – 260 екз. Западноевропейски (Европа, Азия, Русия, Турция) – 2098 екз.

  • Радушев

НУМИЗМАТИЧНА КОЛЕКЦИЯ „АНГЕЛ РАДУШЕВ”

През 2002 г. шуменския музей получи щедро дарение. Един българин, произхождащ от стар шуменски род, притежаващ най-голямата колекция от български средновековни монети у нас дари част от нея. Регионалният исторически музей - Шумен получи в дар 150 медни и сребърни български монети, отсечени от средновековните ни владетели в периода ХІІ-ХІV в.

Връзката на дарителя с град Шумен не е случайна - негов дядо е видният шуменец Радуш Симеонов - един от основателите на акционерно дружество „Шуменско пиво”. Направеното от Ангел Радушев дарение е ценно не само като дарителски жест, но е и с висока научна стойност. Сред 150 екземпляра има редки типове и варианти, от които до този момент има намерени едва по няколко екземпляра.

Волята на дарителя бе, колекцията да бъде експонирана и достъпна за гражданите и гостите на Шумен. От момента на нейното дарение до днес тя е изложена и е част от трезора на музея - зала „Съкровищница”.