Етнография

  • Медникарство

КОЛЕКЦИЯ „МЕДНИ СЪДОВЕ”

Колекцията „Медни съдове”, притежание на Регионален исторически музей – Шумен, е една от най-богатите в България. В нея се включват различни видове предмети според предназначението им – за ежедневния бит и трудовата дейност, за църковни и религиозни ритуали, и според начина им на изработка – ръчни и фабрични. Колекцията обхваща хронологическите граници - от втората половина на ХVІІІ в. до началото на ХХ в.

Най-старият датиран меден съд в етнографския фонд на музея е сахан, изработен за кожухарския еснаф през 1777 г. Голяма част от медните съдове са дело на едни от най-добрите шуменски майстори медникари – Бакалови, Медникарови, Коджабашеви, Банови и др. Особен интерес в колекцията представлява уникална медна стомна, с форма, характерна за грънчарството, изработена от Стефан Бакалов-баща през 1895 г.

Според проучванията в България е известна само още една подобна стомна произведена по-рано от родопски майстор. Част от колекцията „Медни съдове” е експонирана в постоянната експозиция на Шуменския исторически музей. В пълния си вид сбирката е показвана във временни изложби в Шумен, Варна, Пловдив, Несебър, Бургас и др.

  • Традиционно облекло

КОЛЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИОННИ КОСТЮМИ”

Колекцията „Български традиционни костюми”, притежание на Регионален исторически музей - Шумен е събирана в продължение на повече от 80 години. Началото на събирателската дейност е поставено от видния шуменски краевед и етнограф Васил Петров Добруджалиев. Тя включва автентични носии от различни етнографски области в България – Добруджанска, Северняшка, Шопска, Македонска, Тракийска.

Музейните образци в колекцията са от периода ХІХ – началото на ХХ в. В постоянната експозиция на музея, може да се види традиционно мъжко и женско облекло от Шуменския край, в характерните му две разновидности - от Преславско-Смядовския край и от Провадийския сърт. В пълния си вид изложбата е представяна във временни изложби в Шумен, Трявна, НИХЗИ – Орешак, Каварна и др.