За нас

Рибовъдна ферма Раполи се намира в язовир Гичита на 25 км. от гр. Пловдив. Произвежда личинков материал Шаран (люспест и гол), Толстолоб, Амур, Бяла риба, Сом и Щука.

Рибарник - Рибарника в язорив Гичата е с площ 566005 дка. В него се отглеждат риба за консумация, както и риба и рибни продукти.

Зарибителни материали - В рибовъдна ферма Раполи, годишно се произвеждат зарибителни материали: Шаран, Толстолоб, Амур, Сом, Щука, както и личинки за риболов.

Риба за консумация - Рибовъдна ферма Раполи предлага риба за консумация - Шаран, Толстолоб, Бяла риба и Амур.

Риба и рибни продукти - Рибовъдна ферма Раполи е част от аквакултурата на България. Аквакултурите включват дейностите, свързани с развъждането и отглеждането на риба и рибни продукти, както и получената по съответните технологии продукция от тях.

Производство на риба - В България Рибовъдна ферма Раполи има добри традиции и перспективи за развитие в производството на риба. Това се основава на факта, че в рибарника има подходящи условия за развитие на аквакултури.