Митнически услуги

За нашите клиенти извършваме следните митнически услуги:

  • Митническо представителство;
  • Митническо складиране на стоки до тяхното направление;
  • Обработка на всички видове митнически документи;
  • Изготвяне на документи за произход;
  • Транзитиране и реекспортиране на пратки;
  • Гарантиране на митни сборове;
  • Съхранение на стоки под режим митническо складиране без облагане с митни сборове, местни данъци и такси;
  • Предаване на данни към митническите учреждения по електронен път;
  • Следене и водене на режими активно усъвършенстване.