Дистрибуторски център

По желание на клиентите се извършват следните услуги с добавена стойност:

  • Управление на складовите запаси и проследяване движението на стоките с помощта на специализиран софтуер;
  • Формиране на многоартикулни стокови партиди по заявки на клиентите (multi-article order picking);
  • Широк спектър услуги с добавена стойност-етикиране, преопаковане, комисиониране;
  • Офис помещения;
  • Възможност за обособяване на собствен дистрибуторски център.