За нас

Кантората на Нотариус Румен Стоянов Богданов се намира в гр. София.

Нотариуса е лице  упълномощено да заверява пълномощни и декларации, издава нотариални покани, предлага изповядване на сделки за МПС и недвижими имоти и други услуги.

 

Извършва следните услуги:

 • Правни консултации;
 • Договори;
 • Договори за доброволна делба;
 • Сделки с недвижими имоти;
 • Нотариална заверка на документи,преписи,подписи и дати;
 • Нотариална заверка на пълномощни;
 • Приемане и съхранение на завещания;
 • Обявяване и връщане на завещания;
 • Договори за покупко-продажба на МПС;
 • Нотариални покани - изготвяне и връчване;
 • Други правини услуги.