Безизкопно полагане на тръби

“РУД – ВАРНА” АД разполага с машини TRACTO-TECHNIK – Германия  и VERMEER - САЩ за безизкопно полагане на тръби и кабели като средство за подземно пробиване. Чрез машините ни могат да бъдат прокарани  хоризонтални сондажи за тръби с външен диаметър до ф400 мм при полагане на HDPE и PVC тръби и до ф370мм за стоманени тръби, използвани при направа на водопроводни, канализационни и кабелни мрежи. Максималната дължина на сондажа е до 200 м. Техниката е специално предназначена за работа от малък стартов изкоп за сградни отклонения, линейни тръбопроводи, както и пресичане под пътища, ЖП линии и други препятствия. Преди да се положат тръбите се свързват чрез машината за челно заваряване на тръби и фитинги от РЕНD, PP, PVDF и други термопластични материали. Параметрите на всяка заварка могат да бъдат записани и проследени чрез протоколиращо устройство.


ПРЕДИМСТВА:

  • Висока производителност;
  • Възможност за пресичане под пътища, ЖП линии и други препятствия;
  • Предотвратяване на дейности, предизвикващи затрудняване, отклоняване или спиране на движението по пътищата;
  • Отпадане необходимостта от възстановяване на пътната настилка, тъй като същата не се нарушава;
  • Спестяване на време и средства.

"РУД - Варна" АД е извършило безизкопно полагане на тръби на редица обекти в цялата страна. Към настоящия момент дружеството е официален подизпълнител на обект:  "Подобрения във водния цикъл на гр.Шумен, ЛОТ-1".