За нас

Ремонтно-механичният завод/РМЗ/ е създаден през 1970 година и е специализиран в производството на машини, съоръжения и резервни части за захарната промишленост, както и за производство и монтаж на металоконструкции, монтаж на различни тръбопроводи и извършване на услуги от промишлен характер. Обхватът на производствените мощности се простира в широки граници – механична обработка на ротационни и призматични детайли, нарязване на зъбни колела, балансиране на бързовъртящи се части, студена деформация на листови материали, ВИГ и МИГ-МАГ заваряване, ковашки и дърводелски услуги, моделно-касова екипировка.

РМЗ Горна Оряховица разполага  с електродъгова пещ, даваща възможност за леене на сив чугун до 700 кг. Термообработката на отливките се осигурява от термична пещ до 1 000° С и полезен обем 2,2 м3. Лабораторията за механични изпитания на опън, натиск, огъване, твърдост, ударна жилавост гарантира търсените параметри на вложените материали.
Предприятието притежава удостоверение за поддържане и ремонтиране на СПО (мостови кранове  до 10т; ел. телфери до 12,5т; конзолни кранове с товароподемност до 12,5т; съдове работещи под налягане до 1,6МРа и работна температура до 200 градуса; тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане 1,6МРа и работна температура до 300 градуса). Разполагаме със стендово оборудване за изработка на цилиндрични съдове до 50 м3. Изработваме стационарни резервоари с неограничена вместимост и параметри.
От 2010 година -  Ремонтно-механичния завод/РМЗ/ работи като самостоятелно дружество под името – „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД.