За нас

РДГ – Сливен носи името на град Сливен, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Сливен се намира в източната част на Южна България като граничи на север с РДГ – Велико Търново и РДГ - Шумен, на изток с РДГ – Бургас, на юг с Република Турция, на югозапад с РДГ – Кърджали и на запад с РДГ – Стара Загора.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Сливен стопанисва горския фонд на територията на Сливенска област и следните общини: Котел, Твърдица, Сливен, Нова Загора, Тунджа, Ямбол, Стралджа, Елхово и Болярово.
РДГ – Сливен включва 8 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанство.

ИНФОРМАЦИЯ за изнесените структури на РДГ Сливен

1. Гр. Елхово, ул."Търговска" № 63, ет. 3, ст. 2, тел: 0885 051 600, e-mail: at.zotov@abv.bg, лице за контакти: инж.Атанас Иванов Зотов - главен горски инспектор;

2. Гр. Ямбол, ул."Търговска" № 81, тел.0887 941 594, e-mail: z_penev@abv.bg, лице за контакти: инж. Ганчо Пенев Пенев - главен горски инспектор;

3. Гр. Котел, ул."Професор Павлов" №30, ет. 2, тел: 0888 142 637, e-mail: v_hristov1983@abv.bg, лице за контакти: Веселин Хрисимиров Христов - старши специалист - горски инспектор.