За нас

Районна потребителна кооперация Наркооп - Пловдив.

Тя е част от Централния кооперативен съюз, в който влизат 34 кооперативни съюза и 800 кооперации в страната.

Кооперацията няколко години е национален първенец в категорията търговия на дребно.

В Пловдив разполага с тринадесет търговски обекта, включени в национална търговска верига КООП, а девизът им е - " Клиентът е бог,  качеството е религия ". 

Наркооп - Пловдив осъществи строителство съвместно със Стройколукс на търговски обект в квартал " Христо Смилненски ".

Служителите в системата през 2013 година са 85 души, а член - кооператорите са 1944 .

Наркооп - Пловдив, се стреми да поддържа отговарящи на условията темпове на развитие.

Наркооп - Пловдив, поддържа традиционна социална политика. Всеки служител на кооперацията може да ползва средства от взаимоспомагателната каса, безплатни лекарства и медеценска помощ, както и безплатна храна на работното си място.

Раздават се коледни и великденски добавки. На нуждаещите се член - кооператори се отпускат помощи. Всеки член - кооператор пазарува с 2 процента отстъпка от магазините с марка КООП. Преференцията е валидна и за други граждани, притежатели на потребителски карти.

Девет дни в годината работещите член - кооператори почиват и се хранят безплатно в базата в Китен.

Наркооп - Пловдив също така подпомага и няколко училища.