За нас

Фирма "РАВЕТИ" е създадена през октомври 1998 г. и до настоящия момент извършва строителна дейност без прекъсване.

Специализирана е в общо строителство на сгради и съоръжения, строителство на покриви и хидроизолации, изолационни строителни дейности, сухо строителство, полагане на мазилки, подови настилки, стенни облицовки, боядисване, монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи. От създаването си до момента има множество участия в успешно изграждане на обекти.

През последните години фирмата е изпълнител както на обществени поръчки, така и на такива от частни инвеститори. Всички изпълнени обекти са приключвали с подписване на приемателен протокол и до момента нямат показани дефекти. Доказателство за удовлетвореността на клиентите са големият брой Референции.

Водени от желанието за непрекъснато подобряване на качеството на дейността си от 2011 г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, а от 2014 г. са внедрени и системи за управление, съгласно, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

„РАВЕТИ” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителите в следните групи и категории:

  • ПЪРВА ГРУПА - строежи от трета до пета категория;

  • ПЕТА ГРУПА - отделни видове CMP.

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на фирмата зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на работа, в резултат на което предлага услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания.

"Равети" ЕООД развива и търговска дейност като предлага голяма и разнообразна гама от артикули в своя магазин за строителни материали.

Работно време: 
Понеделник - Петък: 7:30 - 18:00 Събота: 7:30 - 16:00 
Неделя: Почивен 

КОНТАКТИ МАГАЗИН: 
Телефон: 0884 182 525 
Ел. Поща - magazin.raveti@gmail.com

гр. Велико Търново 
ул. "Васил Левски" №21 Южен двор

Facebook страница на Магазин Равети