Дейности

Проектиране на:

  • Доставка и монтаж на компоненти за водоснабдителни, отоплителни и климатични инсталации;
  • Доставка, СМР, пускане в експлоатация на противопожарни системи, помпени станции за питейни и отпадни води;
  • Проектиране и изработване на системи и ел. табла за управление и контрол на помпени системи;
  • Гаранционно и извън гаранционно обслужване;
  • Абонаментна поддръжка;
  • Складова наличност на резервни части.