За нас

 

Пътища ООД гр. Велико Търново е с основна дейност: строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях.

 

Разполага със собствена механизация и автотранспорт за извършване на основната си дейност, като по-голямата част е нова и отговаря на съвременните повишени изисквания за качество на извършваната работа.

 

Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти и работници с богат производствен опит в пътното строителство.

 

Фирмата извършва строително-ремонтни работи на обекти от републиканската пътна мрежа, четвъртокласната пътна мрежа, реконструкция, изкърпване и преасфалтиране на улици във всички общини на Великотърновска област, асфалтиране на вътрешно заводски пътища, площадки и бензиностанции.