За нас

Пътища АД - Пазарджик - строителство и поддържане на пътища. 

Дружеството се занимава със строителство и поддържане на пътища и съоръжения, изграждане на инфраструктурни обекти, услуги със строителни материали, строителни машини и автомобили.

Изграждане на инфраструктурни обекти. Производство и продажби на строителни материали. Услуги със строителен транспорт и механизация. Лабораторни изпитвания в пътното строителство.

Носител на приза:

  • "Строител на годината - 2008";
  • "Строител на годината - 2009";
  • "Строител на годината - 2010";

ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура.