За нас

„Пътинженеринг – М” АД е една от водещите пътностроителни фирми, с трайни позиции на българския пазар, която е в състояние да удоволетворява строгите изисквания и критерии на инвеститорите в пътното строителство, канализация и водопровод. Освен строителство и рехабилитация на пътища, в дейността на дружеството се включват производство на инертни материали и изделия от тях.
Акциите на дружеството са 100% собственост на “Холдингово дружество Пътища” АД, което е едно от най-големите пътностроителни дружества в България.


Наши основни клиенти са държавните, общинските и местните власти, в чийто ресор е изграждането на пътната инфраструктура. Наши клиенти са редица частни и държавни фирми. Всички дейности на предприятието съответстват на европейските норми и стандарти. Ние имаме опит в работата по договорите на PHARE, SAPARD, FIDIC и нашата дейност удоволетворява изискванията на редица международни стандарти.­
“Пътинженеринг – М” АД, разполага с Акредитирана лаборатория, която осигурява пълен качествен контрол на извършваните дейности и осигурява необходимите изпитвания при въвеждане на нови типове настилки и материали.