За нас

Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" е учебно заведение в гр. Петрич.

Училището предлага обучение по специалности Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика,Кетеринг, Оперативно счетоводство иОрганизация на туризма и свободното време. Обучението на учениците се извършва на две смени.

За връзка с ПГИТ Проф. д-р Асен Златаров можете да използвате 0745/22929. Учебното заведение се намира на адрес улица "Отец Паисий" №2 в гр. Петрич.

Ръководство

инж. Светла Николова Данаилова

ОБРАЗОВАНИЕ: висше

- Инженер по електроника, учител по професионална подготовка, ТУ- София /ВМЕИ “В. И. Ленин”/

- Учител по информатика и информационни технологии, ЮЗУ „Н.Рилски“, гр. Благоевград

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА: 
От 2004г.- Директор на ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров”-гр. Петрич 
1994-2004г. Помощник –директор по УВД в ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров” 
1993-1994 г. Учител в ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров” 
1991-1993 г. Свободна професия 
1982-1991 г. Инженер-конструктор в Приборостроителен комбинат-гр. Петрич 
1980-1982 г. Учител в ТМЕТ “Ю. Гагарин “-гр. Петрич

ПРЕМИНАТИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЕКТИ: 
Лидерство и мениджмънт по проект на НИОД в LSIS –Лондон Х, 2009 г. 
Следдипломна квалификация - Автономен университет Мадрид , “Подобряване на управленските умения на кадри от образованието”, м. април-м. ноември, 2009 г. 
Качество и квалификация на персонала- Bell International Кембридж , 2010 г. „Усъвършенстване на системата на инспектиране“, 2013 г. и др

Член та УС на Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство, на контролната комисия на СРСНПБ, секретар на областната организация на СРСНПБ.

Удостоена през 2009 година с почетното отличие “ Неофит Рилски” на МОН за дългогодишна и цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета