Реверсивни Стоманени Котли Серия Pack P/AR

Котлите PACK P/AR са модерни и функционални реверсивни стоманени котли за производство на топла вода до 85C. Серията предлага 22 модела с номинална мощност от 93 KW до 4150 KW.

* Цилиндрична горивна камера с реверсивен ход на пламъка

*Изравнен температурен градиент върху цялата повърхност на горивната камера и тръбите за димни газове

*Турбулатори от неръждаема стомана за увеличава-не турбуленцията на димните газове и оптимизира-не на термичния топлообмен

*Изолация от вибростъкло

*Ляво и дясно отваряне на предната врата

*Могат да се използват горелки за следните горива:

Метан G20.

Бутан G30.

Пропан G31.

Нафта, max 1.5E до 20C.

Котелно гориво 57E до 50C

НАДЕЖНОСТ, ИКОНОМИЯ,

ЛЕСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОДЕЛ PACK P/AR

93 

105

150

190

230

290

345

405

465

520

580

695

810

930

1045

Номинална мощност KW

93

104,7

151,2

192

233

291

349

407

465

523

581

700

820

940

1060

Мощност на горивната камера KW

103

115,5

167

211

257

320

384

449

511

577

637

771

899

1027

1156

Налягане на горивната камера mbar

0,5

0,7

1,2

1,2

1,5

2,3

3,3

4,4

3,3

4,3

4,8

4,5

5,6

5,4

6

Загуби на налягане по вода* mbar

4,5

5,6

11,8

6,9

10

16,3

23

31

18

22

28

18

25

33

40

Обем на водата в котела

dm3

119

119

155

228

228

285

276

329

402

402

476

697

795

733

817

Макс. налягане на котела**

bar

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Тегло на празен котел

kg

270

280

340

450

460

590

630

700

900

910

1000

1270

1400

1500

1650

 

МОДЕЛ PACK P/AR

1100    

1250    

1600    

2000    

2500    

3000    

3500    

Номинална мощност KW

1240

1480

1890

2360

2960

3550

4150

Мощност на горивната камера KW

1349

1606

2056

2570

3213

3855

4497

Налягане на горивната камера mbar

6,5

6,8

7

7,2

7,5

7,8

9

Загуби на налягане по вода* mbar

36

54

45

70

64

90

120

Обем на водата в котела

dm3

1277

1372

2010

2163

3155

3292

4839

Макс. налягане на котела** bar

6

6

6

6

6

6

6

Тегло на празен котел

kg

2100

2350

3450

3850

5200

5800

8000

 

* t = 15C ** по заявка 8 и 10 bar