Share
Направи запитване !!!

Нивопоказатели с пряко действие

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нивопоказателните колонки с пряко действие са предназначени за визуален контрол на водното ниво при парни котли за високо налягане от сериите ПКМ, ПКН, КМ, ПМ и парни котли за ниско налягане. Предназначени са за максимално свръхналягане Ру 1.6 МРа.

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ

Серия котли    

Тип колонка    

Н1    

mm

Н2    

mm

Н3    

mm

ПКН

165*

520

355

205

ПКМ

190*

548

380

230

КМ-12

ПМ-10

280*

614

439

320

КМ-2.5 КМ-4

280*

655

480

320

 

 

*По заявка е възможно изработване на нивопоказатели с пряко действие за други типове котли, както и такива с размери по желание на клиента и условно налягане Ру 2.5 МРа.

КОНСТРУКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОНТАЖА

Нивопоказателните колонки с пряко действие се окомплектоват с плоски, гладки или рифелови стъкла с дължина 160, 190 или 280 mm. Ширината на наблюдателния пояс е 16 mm. Два спирателни бързодействащи вентила позволяват изключване на колонката от котела и продухването й.

Нивопоказателните колонки се свързват с корпуса на котела посредством съединителни тръби с дължина до 500 mm и диаметър не по-малък от 25 mm. Конфигурацията на тръбите трябва да изключва образуването на водни (парни) възглавници и да осигурява възможност за почистването им.

Нивопоказателните колонки се монтират във верти-кална равнина или под наклон напред, но не по-голям от 30.