Дейност

"Промишлена енергетика ВТ" АД е акционерно дружество със 100% частен капитал.

Дружеството е специализирано в:

  • Проектиране и изграждане на нови и реконструкция на съществуващи промишлени и отоплителни котелни централи, отоплителни инсталации и парокондензатни системи
  • Текущи и основни ремонти на промишлени и отоплителни парни и водогрейни котли и котелно оборудване
  • Проектиране и изграждане на технологични и отоплителни газови инсталации, складови стопанства за течни и газообразни горива
  • Производство на нестандартно оборудване, системи и изделия за контрол на технологични процеси
  • Дистрибуция на топлотехническо оборудване и елементи за автоматизация и контрол на известни европейски фирми

Дружеството разполага с необходимата материалнотехническа база (производствена и складова) за осъществяване на нормална производствена дейност. Машините и съоръженията за осъществяване на основните производствени процеси са на съвременно техническо ниво. Модерно заваръчно оборудване и съвременни машини и приспособления позволяват качествено изпълнение на технологичните процеси.

Лабораториите по КИП и А, анализ на води и йонообменни смоли са в помощ на специалистите на дружеството и неговите клиенти за едно по-добро и качествено обслужване.

Дейността на фирмата е сертифицирана за качество по SR EN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008

Фирмата е вписана в Регистъра за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност на основание чл.36.ал.6 от ЗТИП.

Промишлена енергетика предлага продуктите на следните фирми: BLOWTHERM, TECNOGAS, ZPA ECOREG

Основни продукти

Представяме следните продукти на българския пазар:

BLOWTHERM SPA – ИТАЛИЯ

* водогрейни котли 93-4150 kW

* парни котли 140-10000 kg/h

* горелки за гориво:

- газ 11,6–14535 kW

- дизелово гориво 23,7-14244 kW

- мазут 57-14535 kW

- растителни масла (слънчогледово, рапица, царевично, соя, палмово) 57-6252 kW

- газ/дизелово гориво 22,6-14535 kW

* газови стенни топловъздушни апарати 19,5-84 kW

* газови генератори за топъл въздух 36,6-1058 kW

 

TECNOGAS SRL – ИТАЛИЯ

* оборудване и компоненти за газови и отоплителни инсталации

* газови бойлери

 

ZPA ECOREG SPOL.SRO – ЧЕХИЯ

* ограничители за налягане

* регулатори за налягане

* ограничители за температура

* регулатори за температура

* принадлежности

 

Произвеждаме:

* нивопоказатели с пряко действие за парни котли

* регулатор за ниво за регулиране и сигнализиране нивото на водата в парни котли

* нестандартно оборудване за котли и котелни централи

* неръждаеми коминни елементи

* системи за измерване на вода, пара и газове