Топло и хидроизолации

1. Доставка и монтаж на топлоизолации.
Фирма "Проектстрой - Петър Петров" има опит в полагането на топлоизолации както на малки еднофамилни къщи, така и на хотели и административни сгради. Фирмата разполага с екип от висококвалифицирани монтажници и специалисти.
Топлоизолацията спада към един от най-ефикасните и икономически изгодни методи за саниране и осигуряване на по-ниски разходи за отопление. Добрата топлоизолация оказва своето влияние и при по-високи външни температури, предпазвайки вътрешните помещения от нагряване. 
При добра топлоизолационна система средствата, изразходени за същата се възвръщат само за няколко отоплителни сезона, особено ако се съчетае с подмяна на дървената дограма с PVC, която също изпълнява ролята на топлоизолация.
Използват се топлоизолации от екструдиран (XPS) и експандиран (EPS) пенополистирол и минерална вата - Rockwool, Ursa.

Експандиран пенополистирол (EPS) (стиропор)
Изходният материал за производство на EPS са зърна полистирол, които, смесени със съответните експандиращи вещества (най-често пентан), се превръщат в лесноформуваща се пяна, от която се изготвят топлоизолационни плочи, платна, профили и опаковъчни форми. При експандирането се получава дребнозърнеста микропореста решетка от малки видими сфери пенополистирол, с различна плътност и добра свързаност.

Екструдиран пенополистирол (XPS)
Базира се на същия полимер, но различната технология на образуване на пяната обуславя разликата в някои качества. Екструдирането е получаване на пенеста структура от полистиролните зърна, смесени с пенообразуватели и други добавки, чрез пресоване и прилагане на механично налягане и високи температури до получаване на вискозна течност, от която при охлаждане се изтеглят и формуват крайните продукти. Продукта е влаго-, масло- и паронепропусклив.
При производството на EPS и XPS не се отделят никакви вредни вещества, затова изграждането на топлоизолационна система от пенополистирол не само спестява разходите за енергия, бързо връщайки първоначалната инвестиция, но и играе важна роля при опазването на природната среда. 
Изграждането на топлоизолация на база пенополистирол намалява енергийните разходи с 2/3, което, в съчетание с възможността за пълноценно рециклиране, липсата на вредни емисии дори при горене и бързината при поставяне, го прави един предпочитан и сигурен материал.
Минералната вата - на фирмите Rockwool, URSA и др. - е естествен, неорганичен и минерален продукт на базата на базалтови минерали. Благодарение на влакнестата си структура, минералната вата притежава изключително добри топлоизолационни свойства, висока степен на абсорбиране на шумове и по-малка степен на отразяване на шума.
Друго важно свойство на минералната вата е нейната противопожарна безопасност, класифицирана е в най-ниска степен на горимост А - негорими материали.
Минералната вата притежава особено добра топло-, шумо- и пожаро-изолация при поставяне на плоски и скосени покриви, тавани на междинен етаж, външни стени, вентилирани фасади и изолационни системи за фасади с мрежа и мазилка. 

Използват се материали от водещи фирми като "Chemiplast" - Швейцария, "МКМ Груп - България", "Деко Професионал" - "Оргахим" АД - Русе и др.

2. Хидроизолации
Извършване на качествена хидроизолация на Вашия дом, склад или друг търговски обект, с материали за изолация от световно известни фирми, утвърдили се както на международния, така и на българския пазар - "МКМ Груп - България", "Изола-Петров" ЕООД - София, "Оркикем" АД - София, "Сика България" ЕООД - София и др.
Полагане на хидроизолационни мушами с модифициран с АПП битум - Албит/Албит М, Полизол 90/М90, Воалит 90/М90 и др.

Извършване хидроизолация с битумни керемиди и битумен грунд. Битумните керемиди са здрави, гъвкави, устойчиви и леки. Подходящи са за изпълнение на куполообразни или сложни начупени покриви, както и за вертикални облицовки. Лесни са за монтаж, дълготрайни с ескплоатационен живот над 25 години.

3. Пароизолации
Пароизолационните фолиа и мембрани намират широко приложение в покривните и таванските помещения като вътрешен хидроизолационен слой на покривната конструкция. Тяхната функция е да защитават топлоизолацията от водните пари, проникващи от вътрешните помещения. Така се запазват в значителна степен свойствата на топлоизолацията.
Съвременните пароизолации, т.нар. "активни пароизолации" позволяват неголям обмен на водна пара между вътрешната част на таванските помещения и външната част на покрива, предпазвайки от "парников ефект".