Варов и бетонов възел

Варово-бетоновия възел е създаден през 1991 г. и функционира успешно, задоволявайки нуждите на фирмата и на региона с произвежданите строителни материали като:

  • бетонови разтвори
  • циментови разтвори
  • варови разтвори

През м. юни 2006 г. бе пуснат в експлоатация "Цех за пакетиране на строителни материали и разтвори". 

В момента предлагаме на пазара разфасовки на следните материали на атрактивни цени:

  • Варо-пясъчен строителен разтвор - разфасовка от 20 кг., съгл. БДС 9340-86, Сертификат за съответствие No 011-НСИОССП-03.429, издаден от НИСИ-ЕООД - София
  • Промит пясък за строителни разтвори - разфасовка от 20 кг., съгл. БДС 171-83
  • Калциево-варово тесто /гасена вар/ - разфасовка от 12 кг., съгл. БДС EN 459-1, Сертификат СПК No 011-НСИОССП-06.60, издаден от НИСИ-ЕООД - София.