Строителство

Комплексни и специализирани бригади за всички видове строителства - проучване, изкопни работи, груб строеж, довършителни работи до ключ. Използване на внесен от Германия инвентарен кофраж тип PERI и DOKA;

  • Собствен машинен парк, механизация и автотранспорт;
  • Варов и бетонов възел;
  • Монтажно-инсталационни работи (Ел., ВиК и ОВ);
  • Изпълнение на мазилки, настилки, бояджийски и др., довършителни работи, хидро и топлоизолация;
  • Вертикална планировка;
  • Снабдяване с материали и доставки;
  • Независимост в комплексното изпълнение на даден обект;
  • Високо качество и спазване на сроковете.