За нас

Прогрес АД е фирма в състава на Холдинг Загора със 100 годишна история в производството на висококачествени технически отливки от сив и сферографитен чугун.
Фирмата разполага с най-съвременно оборудване за производство:

  • топилни мощности на ABP, AEG и BBC
  • автоматична линия за леене с формовъчен автомат  HEINRICH WAGNER SINTO
  • конвейер със стръскващо-пресовъчни машини FOROMAT
  • участък със стръскващо-пресовъчни машини DOZAMET
  • дробометни линии, дробометни барабана и машини за вътрешно почистване на отливки със сложна конфигурация
  • участък за производство на сърца с машини ROPERVERK и LAEMPE.

Произвеждаме следните марки чугун: EN GJL 200, EN GJL 250, EN GJL 300, EN GJS 400-15, EN GJS 500-7, EN GJS 600-3 и EN GJS 700-2.

Разполагаме с перфектно екипирана лаборатория, която е  акредитирана и извършва пълен котрол на: входящи суровини, характеристики на стопения материал и формовъчната смес, физични, химични и механични характеристики на готовите изделия.

Капацитета на производство е 12 000 тона отливки на година.

Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и EC- Сертификат за съответствие 1871-CPD-0093.

Прогрес АД е дългогодишен доставчик на отливки за световни имена в над 10 страни на Европа и по света.

В Прогрес АД работят висококвалифицирани сътрудници, които са непрекъснато ангажирани в усъвършенстването и модернизацията на производството и всички технологични процеси.

Предлагаме на своите клиенти гъвкаво и взаимоизгодно сътрудничество.