Транспортни дейности

„Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД извършва транспортно – спедиторски услуги при осъществяване на международната и вътрешна спедиция в страната.

Транспортно – спедиторските услуги, се извършват при възможност и цени по договаряне.

Цените за транспортно – спедиторските услуги, по чл. 15, ал.1 от Тарифата се отнасят за извършените експедиционни услуги, упоменати в “Правилник за организация на работата в „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД” и са отразени в Таблици № 5 и № 6;

Цените се заплащат на започнат тон за брутно тегло на товара, обявена в коносамента,
товарителницата или констатирана от „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД;
В брутното тегло се включва теглото на опаковката, палетите, бокспалети.