Share
Направи запитване !!!

Порт Лом

Съоръжения

ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ е разположено на км 742-743 на река Дунав и представлява многофункционално пристанище за обработка на насипни, генерални и други товари. Пристанището обхваща 5 кея и 13 корабни места. Първо, второ и трето се намират на река Дунав. Корабни места от четвърто до девето са разположени по западната страна на лимана. Южната страна включва едно корабно място (No 10), а източната – три (11, 12 и 13).

Основните съоръжения за обработка на пристанището се състоят от 22 крана с товаро-подемност от 5 до 20 тона; специално предназначен за насипни товари терминал при корабни места 11 и 12; навеси, складове (8 343 кв.м) и открити складови площи (117 921 кв.м). Пристанището разполага също с паркови площи за автомобили и камиони, както и със странични ж.п. линии. Портовият флот включва 1 влекач. Общата пристанищна площ обхваща 371 129 кв.м, включително 88 000 кв.м акватория.

Сигурност

Пристанищен комплекс - Лом ЕАД организира и извършва на своята територия денонощна охрана с контролно-пропускателен режим и видеонаблюдение. Допълнително за нуждите на комплекса и клиентите се използват по договорно възлагане услугите на лицензирана охранителна компания.

Връзки

Пристанищен комплекс - Лом ЕАД има пътни връзки с вътрешността на страната и електрифицирана ж.п. линия, свързана  към българската железопътна система, като връзките между пристанището и вътрешността на страната са проектирани за големи транспортни обеми и товари.

Град Лом е свързан посредством първокласен автомобилен път през гр. Монтана към международен път E 79. Товарният капацитет на пристанище Лом, при съществуващия режим на работа е както следва:

  • кейова пропускателна способност – 3 100 хил.т/год. до 4 000 хил.т/год. 
  • складова пропускателна способност – около 5 680 хил.т/год.