За нас

ЗА НАС

"ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС - ЛОМ"ЕАД е търговско дружество – оператор на национално многофункционално пристанище за обработка на насипни и генерални товари, специализирано в товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, мерене. Извършва вътрешно-пристанищен превоз на товари и оформяне на транспортни документи, както и пристанищни услуги: снабдяване на корабите с вода, телефон, електрическа енергия и маневриране на съдове.

Основният предмет на дейност на дружествотоот създаването му е реализиране на пристанищна дейност ив сферата на услугите - обработване на товари, вътрешно- и външнотърговско обслужване, техническо обслужване, ремотна дейност, спедиция и други.

В дружеството е въведена и действа сертифицирана от TUEV NORD система на управление на качествотопо стандартISO 9001:2008 и стандартите ISO 14001иBS OHSAS 18001. Член е на БТПП.

Пристанище Лом е от национално стратегическо значениекато пресечна точка на двата Пан-европейски коридора №4 и №7, определени от Европейския съюз за приоритетно развитие.

Освен река Дунав, свързваща повечето източно- и западноевропейски държави, пристанището е отворено и за транзитни товари от Македония и Гърция.

Чрез канала Рейн-Майн-Дунав всички водни маршрути от Северно море достигат до Лом. Съществуващата железопътна мрежа, след съответна модернизация, свързва пристанище Лом с пристанище Солун – голям транспортен хъб на Средиземноморието.

Пристанище Ломе разположено на км 742-743 на река Дунав и представлява многофункционално пристанище за обработка на насипни, генерални и други товари.

Пристанището има пет терминала с тринадесет корабни места. Първо, второ и трето се намират на река Дунав – терминал „Бял кей”. Корабни места от четвърто до девето са разположени по терминали „Метален шпунт” и „Западен кей”. Терминал „Южен кей” включва  едно корабно място, а терминал „Източен кей” – три.

Основните съоръжения за обработка на пристанищетосе състоят от 22 крана с товаро-подемност 15/20 тона, специално предназначен за насипни товари терминал при корабни места 11 и 12, навеси, складове (9 468 кв.м) и открити складови площи (60 200 кв.м). Пристанището разполага също с паркови площи за автомобили и камиони, както и със странични ж.п. линии. Портовият флот включва 1 влекач. Общата пристанищна площ обхваща 299 380 кв.м, включително 88 000 кв.м акватория.

Капацитетът на пристанищетопри съществуващия режим на работа е както следва: кейова пропускателна способност – 3 100 хил.т/год. или до 4 000 хил.т/год. при влизане в експлоатация на 12 и 13 к.м. и складова – около 5 680 хил.т/год.

Пристанище Ломима пътни връзки с вътрешността на страната и електрифицирана ж.п. линия към българската железопътна система. Град Лом е свързан посредством първокласен път през Монтана към международно шосе E-79.

Предлагаме

Ние предлагаме на клиентите нашата лоялност, коректност, опит и професионализъм. Ние работим за оптимизиране на дейността им, за да постигнат най-желаното и възможно най-доброто, и да останат доволни задълго от нас, за да бъдем отново партньори към успеха.

Цел

Нашата цел е спокойствието и увереността на клиентите ни, че поръчаното от тях ще бъде изпълнено, а очакванията им – постигнати по най-добрия начин, като се стремим да надминем амбициите им.

Работим за Вас

"ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС - ЛОМ"ЕАДработи за своите клиенти с добросъвестност, прецизност и отговорност, на които дължи престижа и доброто си име. Ние сме добре известни, а сме известни, защото сме добри.

Екип

"ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС - ЛОМ"ЕАДима организиран екип специалисти с доказани професионални качества, опит, лоялност към възложителите и коректност в работата, за да може да предложи на всички свои клиенти най-пълно обслужване.

История

Пристанище Лом e с 175-годишна история.

История, в чиито страници са запечатани много събития и имена.

История, в която има трудности и победи, мечти и надежди.

История, която дава хляб и бъдеще на хиляди хора, родени, израснали и свързали съдбата си с Лом и с неговото пристанище.

История, която се радва на благоденствието на голямата река и на далечните хоризонти.

История, която продължават да творят и днес всички, работещи тук – с труда си, с отговорността, с мисълта за по-добра перспектива.