За нас

Геодезически услуги, геодезическо заснемане, кадастър, цифрова фотограметрия

Ние сме специализирани в извършването на услуги по Геодезия, Кадастър и Цифрова фотограметрия.  Освен, че предлагаме прецизност по отношение на качественото изпълнение на Вашите поръчки, ние Ви предлагаме безплатни консултации. Те целят разясняване и разрешаване на Вашите проблеми, свързани с инвестиционното проектиране, геодезията и кадастъра.  За изминалите 18 години от създаването на „Прециз Инженеринг“ ЕООД, в нашата фирма са изпълнени хиляди геодезически задачи свързани с реализацията на различни проекти.

 Път на развитие

"Прециз Инженеринг" ЕООД е създадена през 1994г. Управител на фирмата е Димитър Игнатов Петров, д-р инж. по Геодезия, Фотограметрия и Картография, с 35 годишен опит като геодезист, топограф и администратор. 
Заемал е постове на:

  • Военен геодезист и топограф - служител на Военно топографската служба на Реублика България
  • Научен работник във Научно изследователския сектор към Военно топографската служба
  • Заместник началник на Галвно управление поземлена реформа към Министерството на земеделието и поземлената реформа – ресор Северна България
  • Управител на фирмата от 1995 г.

Вписан в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности по геодезия и кадастър. 

 Технически възможности

Качественото изпълнение на проектите се осъществява с помощта на съвременна апаратура за извършване на високоточни геодезически измервания. 
Екитът на “Прециз Инженеринг” ЕООД е съставен от отлично подготвени специалисти – магистри и бакалаври по геодезия.

Прецизността при извършването на геодезически услуги е решаваща за крайния резултат при проектирането и строителството на сгради и при инвестиционното проектиране.

В това отношение варненската фирма за геодезически услуги, кадастър и цифрова фотограметрия „Презиц Инженеринг” ЕООД гарантира високо качество и коректност. Тя предлага на своите клиенти и безплатни консултантски геодезически услуги. Вие имате проблем със съседите си при уточняване границите на вашия имот? Трябва да нанесете промени в кадастралния план, да направите подробен устройствен план или се каните да строите нова сграда? Това е моментът да се обърнете към „Презиц Инженеринг” ЕООД, за да ви направигеодезическо заснемане. Едно геодезическо заснемане съдържа всички подробности на терена и ситуационните особености около него.

Геодезическо заснемане е задължително при изготвянето на проект на сграда.

Вече направеното геодезическо заснемане няма давност, може да го направите и много преди да започнете строежа. Геодезическото заснемане е зависимо от лошото време, добре е да се прави, когато няма снеговалеж, дъжд и мъгла, за да може геодезическите уреди да отчeтат коректно резултатите.

Доверете се на „Презиц Инженеринг” ЕООД при реализирането на вашите планове и нашите геодезически услугище бъдат извършени на висота.