Оборудване

 • Заготвителен участък - Разполага с пресножици – 230 t, 315 t, 500 t, 630 t и 1000 t. Работи се приоритетно с кръгли профили като максималният размер е до Ø130 mm. Освен пресножици има и лентови резачки и хидравлични резачки.
 • Ковашки участък - Разполага с 20 ковашки машини, които се състоят от нагревна установка (КИН), ковашка машина (ексцентър преса) и обрезна машина. 
  • Линии 1600 t с КИН 800 kW и обрезна преса 160 t – 7 бр. максимален размер на изковките – приблизително 2-3 кг и диаметър приблизително Ø170 mm. 
  • Линии 2500 t с КИН 1000 kW и обрезна преса 250 t – 5 бр максимален размер на изковката – приблизително 5-8 кг и диаметър до Ø234 mm. 
  • Kовашка линия хидравличен чук 125 kJ с КИН 1200 kW и обрезна преса 630 t – 1 бр. максимален размер на изковката – приблизително 55 kg и диаметър до Ø340 mm. 
  • Ковашки линии ХКМ (хоризонтални ковашки машини) 
  - ХКМ 400 t - 1 бр. 
  - ХКМ 800 t - 1 бр. 
  - ХКМ 1200 t - 1 бр. 
  - ХКМ 1250 t - 1 бр. 
  Максимален размер на набития фланец приблизително Ø160mm. 
  • Линия фрикцион преса 250 t , газов нагрев и обрезна преса 63 t. 
  • Линия фрикцион преса 400 t , газов нагрев и обрезна преса 63 t.
 • Термичен участък - Термична линия за термообработка, закалка и нормализация с производителност от 2800 кг/час. Линията е напълно автоматизирана и високоскоростни рекупериращи горелки на газ. Закалката е в полимер с различна концентрация в зависимост от изискванията на клиента. 
  • Фирмата разполага и с голям брои камерни пещи обслужващи инструменталното производство.
 • Почистващ участък - “Пресков” АД разполага с три броя дробометни машини като производителността на най-голямата е 1.5 t/час
 • Инструментален цех - Фирмата разполага със собствено инструментално производство.
  То се базира на универсални стругове и фрези, копир фрези, програмни фрези и обемни електроерозиини машини. Най-голямата по габарит щампа, която може да се произведе е със размер 600 х 600 х 450 mm.
 • Други звена - Фирмата разполага с отдел за техническа разработка на конструктивната документация, собствена химична лаборатория с апарат “LEKO”, отчитащ съдържание на сяра и въглерод, химичен метод за отчитане на всички химични елементи. Съществува лаборатория за механични изпитания.
  Входящ контрол на стоманата се усъществява с ултразвуков дефектоскоп.
  Освен това фирмата разполага и със собствена подстанция с мащност 8 MW.
 • Лаборатории