За нас

Пресков АД е една от най-старите и най-големите производители на горещо ковани детайли в България, създадено през 1900 година. 
Във фирмата се произвеждат широка гама детайли с тегло от 0,300 кг до 55-60 кг които намират широко приложение в различни области като енергетика, машиностроене, транспорт, селско стопанство, хидравлика, мини  и производството на подемно–транспортни и строителни машини. През 1900 год., е регистрирано частно дружество с фирма “М.Д.Караджов и С-ие, Машинна фабрика и металолеярница “Напред” и през 1931г. е преобразувано в събирателно дружество Вълкар. Основната дейност на това дружество включва производството на множество ковани продукти, главно селскостопански и други сечива. По това време оборудването на СД Вълкар включва ковашка преса Омайко, германско производство и паровъздушен чук Масей 350 кг.

Фабриката произвежда широка гама от селскостопански сечива: брадви, лопати, мотики, тесли и други. СД Вълкар е национализирано през 1947г. През периода 1950г. – 1952г. е построена нова производствена сграда и е инсталирано ново производствено оборудване. Площта на производствените помещения нараства на 5 854кв.м. Предприятието е преименувано на КПЗ Сърп и Чук.
Основната реконструкция и обновяване на предприятието се провежда в началото на 70-те години. На нова производствена площадка в промишлената зона на Стара Загора са построени голям ковашко-пресов цех и модерна административна сграда, а също и допълнителни съоръжения и инфраструктура. На старата производствена площадка има построен специализиран инструментален цех за производство на ковашки щампи и друга инструментална екипировка. С инсталирането на новите машини, производствения капацитет на дружеството надхвърля 20 000 тона изковки годишно. През 80-те години годишният обем на производство надхвърля 25 000 тона . Около полoвината от продукцията се доставя на Балканкар, най-големия производител на  кари и високоповдигачи.


В началото на 90–те години завод “Сърп и чук” е преструкто-риран в “Пресков” ЕООД. През 1993 г. заводът е пред фалит. Започват стачки и неколкократна смяна на управителите на дружеството. Уникално за страната е производството чрез горещо щамповане и коване на изделия от въглеродна и легирана стомана. 
От 20 Ноември 1998 г. е обявена процедура за приватизация. На 11 Май 2000 г. е подписан договор като собственик на 75 % от акциите от капитала на дружеството стават собственост на “ Холдинг Загора”. Намерението си да инвестира в дружеството е факта че при следважият търг “ Холдинг Загора” закупува почти целия държавен дял и в момента притежава 98,10 % от капитала на “Преков” АД.
За периода 2000 – 2005 г. са направени инвестиции за над 1400000 лв. като производството на изковки в сравнение с 1998 г се е увеличило от  1600 тона/год. до 2600 т год. през 2004 г.

Освен това фирмата разполага със собствена база за проектиране и изработване на инструменти за горещо коване и щамповане на метали.
Инструменталното производство (конструиране и изработка на щампи за преси и хидравличен чук 125 kj) е обезпечено със средствата на високотехнологична CAD – CAM система IDEAS. 
Заводът е  въвел система за управление на качеството EN ISO 9001:2000.


Приложим за проектиране, разработване и производство на изковки и ковашко пресова екипировка и ISO 14001:2004 за опазване на околната среда.
Производствените мощности на фирмата се намират в индустриалната зона на гр. Стара Загора. Фирмата е разположена на площ от 116 дка. Основното производство на фирмата са изковки, произвеждани по метода на горещо обемно щамповане с тегло от 0,300 кг до 55-60 кг. Капацитета на завода е 11000 т годишно.