За нас

Дружеството “ПЛАСТ-60” ЕООД е създадено през месец септември 2006 г. с решение № 5732/13.09.2006 г. на Пловдивския Окръжен съд. Организацията е приемник на дейността на фирма ЕТ “ПЛАСТ 60 Гюлбеяз Идризова”, регистрирана през 1990 г. изцяло с частен български капитал.

Основната дейност на “ПЛАСТ-60” ЕООД е производство на полиетиленови изделия като:

  • полиетиленови фолиа,
  • PP-канап (сезал),
  • PVC маркучи,
  • ръкави за поливане,
  • полимерни опаковки и др.

Организацията притежава собствена производствена база в която са разположени машините, складовете за суровини и материали и готова продукция и помещенията за персонала.

Политика по качеството Основна цел на ръководството на “ПЛАСТ-60” ЕООД е да произвежда и предлага своите изделия в съответствие с желанията и очакванията на клиентите. За постигане на това във “ПЛАСТ 60” ЕООД е внедрена система за управление на качеството на база на международния стандарт ISO 9001:2000, която е представена в настоящия Наръчника по качеството.

Политиката по качество е основния закон на дружеството, в което ръководство дефинира стратегическите цели за непрекъснато развитие и усъвършенстване на организацията, както и пътя, по който “ПЛАСТ-60” ЕООД посреща очакваните и предполагаеми потребности на своите клиенти.