Share
Направи запитване !!!

Гъвкави опаковки

  • Контейнери (биг бекси) FIBC's (Flexible Intermediate Bulk Container) - Предлагаме две категории контейнери, съгласно EFIBCA стандартите: Standard Duty (SF 6:1) - могат да се използват ограничен брой пъти (пълнене/изпразване), не подлежат на поправка; Single-trip (SF 5:1) - предназначени за еднократно използване.
  • Гъвкави слинове - Слинговете се използват за опаковане на торби. Те са алтернатива на палетизирането/пакетирането на опакованите в торби продукти.
  • Полипропиленови торби - Шити торби; Полипропиленови касетъчни торби
  • Полипропиленов канап - Канап тип Биндегарн, с линейна плътност от 700 до 4000 tex ( от 7000 до 36000 Den).
  • Полиетиленово фолио - Произвежда се едно- и трислойно фолио. Ръкав с ширина от 25 до 245 cm.
  • Шприцови изделия - Транспортни каси за плодове и зеленчуци, пиво и др. и изделия за бита: легени, кофи и др.