За нас

Фирмата е основана през 1967 в гр. Тервел като малко предприятие за производство на термоактивни пластмаси-главно домакински изделия.

Важни събития:

  • В края на 70-те започва производството на РР канап и РЕ фолио, а от 1983г се произвеждат РР шити торби, касетъчни торби и гъвкави торби.
  • Производството на гъвкави биг бегси (FIBCs) стартира през 1990г.
  • Производството на ВОРР фолио е от 2004г. Съществено увеличение на производствения капацитет настъпва през 2010г с пускането на втора ВОРР линия.
  • Производството на СРР фолио започва съвсем наскоро през 2012г

В момента произвеждаме и продаваме на местния пазар, Европа, Азия и Африка.

От ноември 1998г Пластхим-Т АД е единствения в България притежател на лиценза на Portabulk® System от Hydro Packaging (Cronus).

Системата за управление на качеството включва всички дейности на фирмата относно проектиране и производство на полиолефинови гъвкави опаковки – контейнери, шити и касетъчни торби, полипропиленови раздувни фолиа от полиолефин, полипропиленова тъкан – ръкавна и плоска, рециклиране на технологичен отпадък, както и производство на полипропиленови фолиа.

Интегрираната Система за Управление на Качеството включва ISO 9001:2008 и  Стандарт ISO 22000:2005 за Система за Управление на Безопасността на Храните, удостоверени със Сертификат за Одобрение LRQA №368026 и №368026/A.