За нас

Още от самото си създаване до сега фирмата гради своя успех на постоянния стремеж към висококачествена продукция. Ние предлагаме напълно затворен цикъл в изработката на продукти в областта на полиграфията: от дизайна и предпечатната подготовка, през цветоотделянето, отпечатването и сглобяването в готов краен продукт.

Екип

Екипът ни е  изграден от млади специалисти и гарантира качеството на крайната продукция.

Нещата, които ни правят малко по-добри от останалите са:

  • непрестанната грижа за клиента;
  • новите техники и технологии на работа във всеки един етап от производството;
  • иновативните идеи на нашите графични дизайнери;
  • перфектното им пресъздаване чрез отпечатъка върху хартията

История

Функция, Форма, Дизайн” е създадена през 1990г. от г-н Красимир Николов като ателие, специализирано във фотография, графичен дизайн и предпечатна подготовка.  От 1995 г. фирмата заема водещо място в производството на опаковки и етикети за град Плевен и работи с най-значимите производители  в регионите на Плевен,  Ловеч,  Троян,  Севлиево, Габрово, В. Търново и Враца.

През 1999г. FFD разширява дейността си и оборудва собствена полиграфическа база с цялостен производствен цикъл.

През изминалата 2005 г. направихме редица нововъвединия. Фирмата закупи нова печатна машина MAN Roland 202TOB, нов висококачествен експонатор HEIDELBERG Hercules Pro и др. Преместихме се в нова и по-просторна сграда на бул. Г. Кочев 100 и сега печатната база е на площ от 500 кв.м.