За нас

Фирма ЕТ "Александър Ковачев" е създадена през 1992 г в гр. Силистра, започва като копирен център и е водеща в града. След няколко години тя насочва развитието си изцяло към полиграфическите услуги, закупува първата си печатна машина Dominant 714 в комплект с книговезки нож и започва производство на акциденция, книги, плакати и др. Скоро повишените изисквания на пазара налагат разширяване на възможностите и дооборудване с нужната техника за висококачествен офсетов печат и всички довършителни операции за облагородяване на производството. Започва изработване на етикети за консервната и бирена индустрия.

През 2002 г. бе открита нова печатна база със застроена площ от над 700 кв. м. Постепенно печатница "Ковачев" придобива популярност и привлича клиенти не само от град Силистра и региона, но и от цяла Североизточна България.

От 1995 година фирмата е регистрирана като издателство "Ковачев". През 2002 г. създадохме своя поредица "Библиотека "Граници".

От 2005 г. печатницата работи за фирми от ЕС, рекламни агенции, издателства и производители във Великобритания, Франция, Австрия и Румъния.

През последните години нарасна интереса към по-малките тиражи, за по-кратко време и на по-ниска цена. И поради тази причина през 2011 г. печатница “Ковачев” закупи дигитална офсетова машина Konica Minolta bizhubc6500

Работим усилено за изграждането на добър бизнес климат между нас и клиентите ни. Обръщаме голямо внимание на качеството на печатните материали и обещанията, които даваме. Спазваме договорените срокове и носим отговорност върху произведената продукция. Ценим партньорите си и целим да изградим стабилни дългосрочни отношения.