Share
Направи запитване !!!

За нас

Пангел ЕООД е фирма със седалище град София.

Фирма с богат опит, работеща в области - кадастър, регулация, трасировка, вертикална планировка, изследване деформации.

Занимава се с изработване на кадастрални карти, геодезически заснемания, подробни устройствени планове, оценка на замеделски земи.

Предлага услуги от високо качество на конкурентни цени.

Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти, професионалисти с голям опит и дългогодишен стаж.

Пангел ЕООД се е наложила и утвърдила, като една от най - добрите в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.