Тръби - Многослойни тръби

  • PVC Трислойна тръба за канализация SN 2 (с КА муфа), L 5m и 6m (7)
  • PVC Трислойна тръба за канализация SN 4 (с КА муфа), L 5m и 6m (8)
  • PVC Трислойна тръба за канализация SN 8 (с КА муфа), L 5m и 6m (8)
  • PVC Трислойна тръба за кабелозащита (с Щек муфа), L6m (2)