За нас

 

Произвежданите от Пайп Индустриал България ООД тръби и фитинги от непластифициран поливинилхлорид (PVC) се отличават с редица конструктивни и технологични въведения от предлаганите на пазара алтернативни продукти Българско производство.

Основен принцип при разработването на продуктите е използването на най-модерните технологии в бранша. Материално техническата база е на водещи машиностроителни фирми от Европейската общност. Комбинацията от модерна технология плюс съвременни машини за производство обуславя получаването на качествен и силно конкурентен продукт.

PVC тръбите имат някои специфични свойства, които им дават предимство пред другите тръби. Ето някой от тях:
  • Добри хидравлични свойства като последица от гладкостта на вътрешните стени
  • Изключително голяма издръжливост
  • Малка маса, което облекчава транспорта, манипулирането и монтажа
  • Издръжливост на студ, поради което са подходящи за полагане при температури и под  0⁰С
  • Диелектричност
  • Малък коефициент на топлинна проводимост, което позволява тръбите да се поставят на по малка дълбочина и така се намаляват разходите по монтажа
  • Лесен монтаж
  • Възможност за рециклиране на материала