Дейности

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ-ПРО ООД извършва следните дейности:

  • Производство на асфалтови смеси
  • Производство на бетонови смеси
  • Производство на фракции
  • Вибропресовани бетонови изделия
  • Битумни продукти
  • Студена асфалтова смес
  • Механизация
  • Повдигане на шахти
  • Стабилизации на почви и студено рециклиране на настилки
  • Изпълнение на повърхностни обработка на пътища