За нас

Фирма “Промстройпроект” ООД е бенефициент и изпълнител по Европейски проекти  

Произвеждаме машини и съоръжения за строителството, като предлагаме и същите под наем. Фирмата участва в изграждането на статегически обекти от национално значение: АЕЦ-Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток, машиностроителните заводи в Русе и Радомир и много други. Продукцията на Фирмата се изнася в Русия, Франция, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Гърция и Турция.

Фирмата произвежда механични системи за паркиране на автомобили широка гама от машини за: изправяне, огъване, отмерване и рязане на арматурна стомана; машина за заварявване на арматурни мрежи; бетонови центрове; инсталации за производство на сухи строителни разтвори; пълначни машини; окачени и хидравлични платформи; хидравлични подемници за вертикален транспорт; хидравлични преси за балиране на отпадъчна хартия и инсталации за сортиране на твърди битови отпадъци и много други.

Разполагаме с висококвалифициран инженерен и производствен персонал. Голяма част от произвежданите машини и съоръжения нямат аналози в България.