За нас

Пристанище Видин ЕООД експлоатира Пристанищен терминал Видин Център. Разположено е в централната градска част от км 789.900 до км   791.300 върху площ с размер на 17 дка.

Разполага с кейова стена с дължина 1440 метра наклонен тип.

Пред кея са монтирани четири понтона за приемане и бункеровка на български и чуждестранни кораби за входни и изходни контроли.

Съществуващата сграда на Речна гара е ситуирана с добра функционалност в комуникационните връзки между трите пътнически транспортни обекта в града, а именно: ж.п. гара, авто гара и речна гара, създавайки къси пътища за пристигащи и заминаващи пътници, без необходимостта от допълнителен автотранспорт.

Пристанището предлага пристанищни и понтонни услуги на корабите от вътрешното и международното плаване, снабдяване с питейна вода и ел.енергия, услуги по качване и слизане на пътници.