Групажен транспорт

Фирма Поли Берш ЕООД предлага на своите клиенти ежеседмичен грипажен транспорт до следните дестинации:

  • Германия;
  • Италия;
  • Белгия;
  • Франция.